De donkere kamer in mijn bovenkamer.

Cijfer: 7 ” Een mens is God als hij droomt, maar een bedelaar als hij denkt.” De vraag is: droomt Osewoudt of zijn zijn gedachten verbonden met de werkelijkheid?