We moeten het even over Kevin hebben – Lionel Shriver

“Ik ging terug naar de krijsmarathon van onze zoon en keek omlaag naar zijn wriemelende gramschap. (..) Ik wilde hem laten huilen tot hij een ons woog.” Cijfer: 10