Tofu ist der Teufel

Na maandenlang geteisterd te zijn door financiële crisissen, rechtszaken, werkstress en onmogelijke mannen waren we het er met zijn vieren (Ik en mijn zusje M., I. en haar zusje J.) over eens: we moeten eruit!